•                                

   CHHS

   

   Athletic Director & Head Football Coach - Jason Hooker

  hookerj@chapelhillisd.org

   

  Assistant Athletic Director & Head Volleyball Coach - Linda Godwin

  godwinl@chapelhillisd.org

   

  Middle School Boys Athletic Coordinator - Bill Toon

  toonb@chapelhillisd.org

   

  Middle School Girls Athletic Coordinator - Jennifer Cook

  cookj@chapelhillisd.org

   

  Administrative Assistant to Athletics - Kristy Tarrant

  tarrantk@chapelhillisd.org

   

  13172 Hwy 64E

  Tyler, TX. 75707

  903-565-5140 - Office

  903-565-5171 - Fax